Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

Prawo Podstawowe - spis treści

ROZDZIAŁ I: CEL I NATURA STOWARZYSZENIA
ROZDZIAŁ II: DUCH STOWARZYSZENIA
ROZDZIAŁ III: ŻYCIE KONSEKROWANE
  Artykuł 1. Konsekracja
  Artykuł 2. Przyrzeczenia
    I. Czystość
    II. Ubóstwo
    III. Posłuszeństwo
    IV. Wytrwanie
    V. Wspólnota dóbr
    VI. Duch służby
  Artykuł 3. Życie modlitwy
ROZDZIAŁ IV: CZŁONKOWIE
  Artykuł 1. Życie we wspólnocie
  Artykuł 2. Obowiązki i prawa członków
  Artykuł 3. Formacja członków
    I. Cel i zasady formacji
    II. Okresy formacyjne
ROZDZIAŁ V: STRUKTURA I ZARZĄD STOWARZYSZENIA
  Artykuł 1. Struktura
  Artykuł 2. Zarząd
    I. Zebrania
      A. Zebranie Generalne
      B. Zebranie Prowincjalne. Zebranie Regionalne
      C. Zebranie Wspólnoty Miejscowej
      D. Komisje
    II. Przełożeni
      A. Zarząd Generalny
      B. Zarząd Prowincjalny
      C. Zarząd Wspólnoty Miejscowej
  Artykuł 3. Administrowanie dobrami
ROZDZIAŁ VI: ROZWIĄZANIE WIĘZÓW ZE STOWARZYSZENIEM
  Artykuł 1. Odejście ze Stowarzyszenia
  Artykuł 2. Wydalenie ze Stowarzyszenia
  Artykuł 3. Prawny stan członków zwolnionych lub wydalonych
ROZDZIAŁ VII: NASZE USTAWODAWSTWO