19 stycznia 2017, imieniny obchodzi: Marta, Henryk, Mariusz KONTAKT   


 Tygodniowy uklad zajęć

 Msze Święte

 Intencje na msze

 Informacje O nas

 Duszpasterz

 Lokalizacja i dojazd

 Galeria zdjęć Wieczory dla narzeczonych

 DA CINEMA

 Spotkania biblijne

 Katechizmowe dysputy

 KSM UM

 Schola

 Służba liturgiczna

 Drogowskaz Ciekawe linki

Strona główna
Motto na tydzień


W Ko?ciele Bo?ym jest tyle mo?liwo?ci i tyle dróg do Boga, ile jest ludzi. Bóg ma swoj? drog? do ka?dego cz?owieka.

kard. Stefan Wyszy?ski


TRIDUUM PRZED TRIDUUM PASCHALNYM
   2015-03-29

W Wielki Poniedzia?ek proponujemy ?wiczenie duchowe „na ostatni? chwil?”.
Propozycja tego ?wiczenia znajduje si? w pojemniku pod o?tarzem w ko?ciele. Mo?na si?gn?? po ni? po Mszy ?wi?tej, zach?camy.

W Wielki Wtorek zapraszamy do indywidualnej Drogi Krzy?owej ulicami, które s? granicami naszej parafii. Wyruszy? mo?na o dowolnej porze. Zach?camy do wyruszenia po jednej z Mszy ?wi?tych, odprawianych w tym dniu. Akademickiej
Drogi Krzy?owej o 20:00 tego dnia nie b?dzie.

W Wielk? ?rod? od godz. 18:00 do 22:00 zapraszamy na wieczór konfesjona?ów, podczas którego ?piewem b?dziemy modli? si? przed Naj?wi?tszym Sakramentem i b?dzie mo?na skorzysta? z Sakramentu Pojednania.

S?U?BA LITURGICZNA
   2012-10-05

Ministranci na Mszy Akademickiej!
Potrzebujemy odwa?nych twardzieli, zdolnych do najwi?kszych po?wi?ce? za naj?wi?tsz? Spraw?!
Je?li uwa?asz, ?e powiniene? do??czy? - nie wahaj si?!
Znajdziesz nas 10 minut przed Msz? Akademick?, albo na Fejsie...  więcej...
Duszpasterstwo Akademickie "Gościniec Św. Wawrzyńca" w Poznaniu


Duszpasterstwo Akademickie "Gościniec Św. Wawrzyńca"
Poznań 2004  |   ©   Wszystkie Prawa Zastrzeżone