Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

STRUKTURA I ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Herb Stowarzyszenia

Zasadą i podwaliną, na której po wsze czasy opierać się powinno kierownictwo i zarząd zarówno wewnętrzny jak zewnętrzny, jest ta sama miłość; i gdyby doszło do tego, że zabrakłoby miłości, runąłby cały gmach moralny, który z miłosierdzia Bożego wzniesiony został ku tak wielkiemu pożytkowi dusz i ku większej chwale Bożej.” (OOCC VI, 438).

„Najwyższą władzę w Stowarzyszeniu sprawuje w sposób zwyczajny Przełożony Generalny wraz ze swymi Radcami, w sposób zaś nadzwyczajny – Zebranie Generalne.” (Prawo SAC, nr 90)

Członkowie Zarządu Generalnego

Przełożony Generalny: ks. Jacob NAMPUDAKAM

I Radca Generalny: ks. Józef Lasak

Radcy Generalni:

  • ks. Romuald Uzabumwana
  • ks. Gerald Denilson
  • ks. Martin Manus

Prokurator Generalny: ks. Adam Golec

Administrator Generalny: ks. Gerald Dwyer

Sekretarz Generalny: ks. Ernesto Varela

Przełożeni Generalni Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Św. WINCENTY PALLOTTI 1835-1850 Założyciel
Vaccari Francesco 1850-1856  
Melia Raffaele 1856-1862  
Auconi Ignazio 1862- 1869  
Faà di Bruno Giuseppe 1869- 1889  
Orlandi Carlo 1889- 1890 Vicario Gen.
Bannin Joseph 1890-1895 Vicario Gen.
Tofini Scipio 1895-1896 Vicario Gen.
Whitmee William 1896- 1903  
Kugelmann Max 1903-1909  
Gissler Karl 1909-1919  
Cardi Giacinto 1919-1925  
Resch Peter 1925-1931  
Cardi Giacinto 1931-1937  
Hoffmann Karl 1937-1947  
Turowski Wojciech 1947-1953  
Möhler Wilhelm 1953- 1971  
Gorman Nicholas 1971-1977  
Münz Ludwig 1977-1983  
Juritsch Martin 1983-1992  
Freeman Séamus 1992-2004 Biskup em.
Kretz Friedrich 2004-2010  
Jacob NAMPUDAKAM 2010-  

 

   

Adres Zarządu Generalnego:

Casa Generalizia dei Padri Pallottini
Piazza San Vincenzo Pallotti, 204
I-00186 Roma
ITALIA-WŁOCHY

Oficjalna strona internetowa: http://www.sac.info

Prowincje/Regie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Stowarzyszenie dzieli się na Prowincje/Regie i Wspólnoty miejscowe. Członkowie Stowarzyszenia należą do tej Prowincji/Regii, w której złożyli pierwszą konsekrację. Prowincję/Regię stanowi zespół większej liczby Wspólnot miejscowych z ustaloną liczbą członków na określonym ściśle terytorium.

Prowincje:

1. Włoska: Królowej Apostołów

2. Niemiecko-austriacka: Najświętszego Serca Jezusa

3. Irlandzka: Matki Bożej Miłości

4. Polska: Chrystusa Króla

5. Brazylijska: Maryi Dziewicy

6. Szwajcarska: Św. Mikołaja de Flue

7. Amerykańska: Matki Bożej

8. Brazylijska: Św. Pawła Apostoła

9. Amerykańska: Niepokalanego Poczęcia NMP

10. Indyjska: Objawienia Pańskiego

11. Polska: Zwiastowania Pańskiego

12. Indyjska: Wniebowzięcia NMP

13. Rwandyjsko-kongolijska: Świętej Rodziny

Regie

1. Urugwajska: Św. Wincentego Pallottiego

2. Francuska: Miłosierdzia Bożego

3. Argentyńska: NMP Gujańskiej

4. Australijska: Królowej Świata

5. Indyjska: Światła Chrystusa

6. Brazylijska: Matki Bożej Miłosierdzia

7. Kamerunsko-nigeryjska: Trójcy Świętej